Wspólnie rozwiążmy problem

Wspólnie rozwiążmy problem

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jako kancelaria jesteśmy dla Ciebie. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub masz pytania odwiedź nas, zadzwoń lub napisz.

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Sądowego
Paulina Drab-Młynarczyk

ul. Wróblewskiego 69/16,
41-106 Siemianowice Śląskie

Telefon

Jak możemy Ci pomóc?

Formularz kontaktowy

Przekazane dane kontaktowe zostaną użyte tylko do kontaktu i nie będą używane w innych celach oraz udostępniane innym podmiotom.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Sądowego Paulina Drab-Młynarczyk z siedzibą: Kolejowa 57, 40-602 Katowice, NIP 954-28-07-086 (zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanym „RODO”) w celu skontaktowania się z Tobą, oraz przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu ofert a także w przypadku zainteresowania ofertą do ich wykorzystania w celu i procesie zawarcia umowy na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem. W przypadku wyrażenia przedmiotowej zgody:

  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu realizacji niniejszego zgłoszenia;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zgłoszenia;
  • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  • w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • masz prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązana/y do ich podania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.