Wspólnie rozwiążmy problem

Wspólnie rozwiążmy problem

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jako kancelaria jesteśmy dla Ciebie. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub masz pytania odwiedź nas, zadzwoń lub napisz.

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Sądowego
Paulina Drab-Młynarczyk

Kolejowa 57
40-602 Katowice

Telefon

Mail

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Sądowego Paulina Drab-Młynarczyk z siedzibą: Kolejowa 57, 40-602 Katowice, NIP 954-28-07-086 (zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanym „RODO”) w celu skontaktowania się z Tobą, oraz przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu ofert a także w przypadku zainteresowania ofertą do ich wykorzystania w celu i procesie zawarcia umowy na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem.